Tag-arkiv: København

Hvidøre Slot – Strandvejen

Strandvejen ved Hvidøre. –

Gl. postkort med Hvidøre slot og Sporvogn, som har nr. 4 ell. 14 på siden og nr. 82 i midten.

hvidoere-slot
Postkort med Hvidøre slot

Sporvognen.

I facebook gruppen Historiske Kjøbenhavn og Omegn har jeg fået følgende informationer skrevet af Dines Bogø

Fra www.vognstyrer.dk I 1908 blev Linie 14 udskilt fra Linie 4, som hidtil havde kørt mellem Rådhuspladsen og Klampenborg. Driften blev varetaget i samarbejde med De kjøbenhavnske Sporvejes datterselskab Tuborg-Klampenborg Elektriske Sporvej, så førstnævntes vogne havde endestation ved Svanemøllen, mens sidstnævntes kørte helt til Klampenborg.

Om vogn 82 fra De kjøbenhavnske Sporveje. http://www.vognstyrer.dk/…/Vogne/Motorvogne/082/082.htm

Tak til  for info og links…

hvidoere-slot-bagside
Hvidøre Slot – bagsiden

På bagsiden af kortet er der skrevet.

Hvidøre Købt febru 1906 af kejserinde Dagmar og Dronning Alex

Info fra Wikipedia: Bygningen blev i 1906 købt af Christian 9.’s døtre dronning Alexandra af Storbritannien og kejserinde Dagmar af Rusland. Sidstnævnte boede her til sin død i 1928 sammen med svigersønnen, oberst Nikolaj Kulikovsky, sin datter, storfyrstinde Olga og parrets to børn.

Ved overtagelsen i 1906 fik de den aldrende Johan Schrøder til at ombygge huset og indlægge tidens moderne bekvemmeligheder, centralvarme mm.

Grevinde Musse Scheel (født Bruun) købte 1928 sit barndomshjem tilbage, men i 1937 blev stedet overtaget af Novo Industri. Novos direktør Thorvald Pedersen, der lod Arne Jacobsen bygge sig en villa lige i nærheden, overvejede at rive slottet ned, men det endte med, at Jacobsen nøjedes med at indrette Hvidøre som diabetikersanatorium.

Novo lod i 1980 lod arkitekterne Dissing + Weitling udvide bygningen i kælderplanet. Bygningen tjente indtil 1991 som diabeteshospital og anvendes nu som internt kursuscenter for koncernen.

Neden for bygningen er anlagt en strandpark ved havearkitekt C.Th. Sørensen og med Povl Baumann som arkitekt for mur og pergola.

Kilde til info = https://da.wikipedia.org/wiki/Hvid%C3%B8re_Slot

Panserskibet Peder Skram

holmenDen 29. august 1943 var panserskibet flagskib for chefen for Kystflåden, der fra Peder Skram beordrede Kystflådens enheder på Holmen sænket. Peder Skram blev af besætningen sænket under Mastekranen på Holmen. Skibet blev hævet af tyskerne, som anvendte dets 15 cm. pjecer i et kystbatteri på Fanø. Peder Skram blev derefter bugseret til Tyskland og opankret på Kiel Fjord som stationært skole- og luftværnsskib under navnet Adler.
I april 1945 blev det sænket af engelske fly, for atter at blive hævet efter krigen og slæbt til København. Det kunne ikke svare sig at istandsætte Peder Skram og det blev solgt til ophugning den 1. april 1949. Dets pansrede kommandotårn fandt anvendelse på atomforsøgsstationen Risør, og dets fokkemast med ildledermærset er opbevaret og opstillet som vartegn ved indsejlingen til Odense.

Kilde: http://www.pederskram.dk/historie

Her følger lidt billeder fra privat fotoalbum

Som tilhørte Jens Rødgaard Jepsen  ( f. 1892 – d. 1972 )…

holmen
Peder Skram sænket under mastekranen – Holmen København 1943
holmen
holmen
holmen
holmen
holmen
holmen
holmen
holmen
Fra Holmen København
Fra Holmen København