Kategoriarkiv: Skibe

S/S Bjørn i Randers

“Bjørn” Randers

– Malet i 1947 af Wilh. Albrechten
“Bjørn” i Randers fjord Reproduktion og tryk: Poul Juncher 1981

ss-bjoern
S/S Bjørn – Reproduktion, fra privat samling.

»Bjørn« – Historie 1909-1981

1962-2

var  i aktiv tjeneste fra søndag den 7. februar 1909 og indtil den 9. januar 1981, hvor Randers Havnevæsen overtog sin nye bugserbåd og isbryder »Jens Ove«, bygget på Assens Skibsværft A/S (nybygning 305).

Herefter blev »Bjørn« oplagt, indtil fartøjet den 6. februar 1981 af formanden for Havneudvalget, Jens Ove Nielsen, blev overdraget Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub for 72 kr. eller 1 kr. pr. år.

Kilde til foto og info: http://ss-bjoern.dk/hist09.html

»Bjørn«  Solgt til Dansk Veteranskibsklub,

bjoern

Som arbejder med en istandsættelse af skibet efter oprindelige byggespecifikationer og byggeteknik.

Bevaringskvalitet: Høj

Skibet er det eneste bevarede kulfyrede dampskib med en tregangsmaskine i Danmark. Dampskibe var i perioden 1900 – 1950 den mest almindelige skibstype i den danske handelsflåde, men skibstypen er nu helt borte fra de danske havne.

Ejer: Dansk Veteranskibsklub S/S BJØRN

Bevaringsværdigt fartøj: 1998

Kilde til foto og info: http://skibsbevaringsfonden.dk/om-fonden/arsberetning/aarsberetning-2007-2008/

Flygtninge i Rødbyhavn 1945

20.000 Flygtninge, Soldater og Krigsfanger i Rødbyhavn.

De anbragtes i Teknisk Skole og omkring på egnens større gårde, der dog ikke kunne huse de mange mennesker

scan0008

Flygtninge strømmen til Rødbyhavn begyndte Torsdag eftermiddag, da et par torpedobåde stævnede ind i havnen med nogle få hundrede flygtninge, medens en større krydser ankrede op på reden.  Da de første flygtninge var landsat, begyndte man at afhente de i krydseren ombordværende, hvis antal blev opgivet til et firecifret tal, men bestemt var det umuligt at angive. Der var blandt flygtningene mange kvinder med små børn, men størsteparten var dog soldater som tilhørte så at sige alle nationer. Der var Italienere, Lettere, Polakker, Tjekkere osv. De fleste var ved ankomsten meget forkomne. Torsdag aften måtte flygtningene tildels klare sig selv. De dækkede sig rundt om på gårde i lader osv., men mange var dog henvist til at bivaukere i det fri.

Et Særpræget Liv i Havnebyen

Fredag morgen ankom yderligere en del krigsskibe med soldater og flygtninge, og hele dagen fortsatte tilstrømningen, således at man hen under aften talte 38 større og mindre skibe i den store inderhavn. Tallet på de fremmede blev fredag aften opgivet til ca. 20.000, og der udfoldede sig dagen igennem et særpræget folkeliv i havnebyen. I løbet af fredag formiddag blev der gjort udvej for at anbringe en del af de forkomne mennesker omkring på egnens større gårde, ligesom nogle hundrede blev anbragt på teknisk skole. Også kommuneskolen, gymnastikhuset og hotellerne blev varskoet om at holde sig klar til at huse flygtninge, og man havde hele eftermiddagen Ekstratog stående som skulle viderebefordre folkene når ordren fra den Tyske overkommando indtraf, men ordren udeblev, og havnebeboerne måtte selv tage affære. En del blev anbragt i havneskolen, og andre søgte at dække sig i Lystskoven foran jernbanen, i ventesalen osv. Ved 10-tiden begyndte en del af de endnu marchdygtige soldater at forlade havnebyen, og trods et øsende regnvejr gik den ene kolonne efter den anden syngende gennem gaderne i Rødby – de havde besluttet at marchere til Maribo

Kilde:  Avisen “Lolland Falster Social Demokrat” som udkom Lørdag 5 maj1945.

flygtinge i rødby-01 flygtinge i rødby-02 flygtinge i rødby-03

Billederne herover stammer fra støvmidernes artikel om de tyske flygtninge. hvor Egon Nielsen fortæller sine erindringer fra dengang, han var på dette tidspunkt var næsten 14 år gammel. Læs erindringerne her

M/S Garibaldi

Maleri af Garibaldi

garibaldi
Dette maleri af Garibaldi ejes af Peter Myrup
Billederne er taget omkring 1969 i Dundalk.

GARIBALDI⚓️ Peter Myrup skrev. – Det sidste jeg så af hende var på Ærø hvor hun lå og ventede på at skulle til Grenå og hugges op – bunden på hende var rustet væk og masterne fjernet . . . tror det var i ca 1997/98

Kilde: tak til  Peter Myrup der har sendt disse foto.

renate-s.
Rick Cox Collection – Seen as the RENATE S at Shoreham 6/8/1962.

Kilde til overstående samt flere foto: www.7seasvessels.com  

Detaljerede oplysninger om skibet:

Bygget 1957 – På Husumer Schiffswerft, Husum, Tyskland. Navngivet DÜVELSBEK (Ty.) Bestilt til Partrederi i Kiel, Tyskland.

1961-01-25 til AES, Svendborg, og navne ændring til RENATE S.

1962-02-02 Solgt til Niels Riis Christensen, Svendborg, befragt. ved AES, uden navne ændring.

Navne ændring i 1965-04-21 til GARIBALDI.

1973-04-04 Solgt til skibsfører Jens Chr. Hove Christensen, Thurø og navne ændring til SONJA HOVE, befragt. AES, Svendborg.

1983 Solgt til Skibsfører Boye Jørgensen, Lindevej 20, 4640 Fakse og navne ændring til DINNE.

g

Kilde: www.jmarcussen.dk