Kragenæs Købmandshandel

Fra ca. 1945

13667935_1272653512779135_8992379477512603787_o

Den gamle, meget ansete Kragenæs Købmandshandel, hvis firmanavn i øvrigt er indregistreret, er grundlagt 1856 af den nuværende indehavers Fader, Købmand F. O. Lund. Han var en forretningsmand af den gamle, solide skole, pligtopfyldende og hæderlig.

De samme gode egenskaber har sønnen, Købmand F. G. Lund. som er født 14. september 1868 i Kragenæs, arvet.

f-g-lund

Købmand Lund lærte Handlen hos sin fader, og nogen bedre uddannelse kunne han ikke havde fået.

Det var i hinde tider, hvor flid og nøjsomhed sad i højsædet, begreber, som virkede højnende på et menneske, og som skabte karaktere. Dernæst fik købmand Lund en alsidig Kontoruddannelse i København; dette afsnit af hans liv fik stor betydning for ham.

Indtil året 1900 havde forretningen haft til huse i samme ejendom, men så flyttede man til en ny og større bygning, og samtidig overtoges virksomheden af Købmand F.G Lund. beliggenheden er midt i byen. Da der stadig flytter folk til byen, blev selvfølgelig også omsætningen stigende, og følgelig måtte der med mellemrum skrides til udvidelse af rammerne.

Oprindelig forhandledes kun kolonialvare, men efterhånden er optaget handel med, Manufakturvare, Skotøj, Glas og Porcellæn.
Envidere føres et stort og godt udvalg af Nips, Kosmetik i førende Mærker og Ugeblade. Endelig må nævnes Afdelingen for Isenkram, Matrial- og Fedevare.

Forretningens Styrke ligger bl.a. deri, at kunderne altid hos købmand Lund kan få, hvad de ønsker. I forretningen er ansat et personale på 3 personer samt en vognmand, der har udkørsel af vare.

Kilde: postet i facebook gruppe

Købmand Lund m. fam

lund

Købmand Lund m. fam , Kragenæs
Karen og Otto Guldborg Lund
Karen Lund på bånd L 1
Stryhn sagaen s. 229
Mathilde ( Stryhn) Lund var på Rød-
kilde højskole 1884

Kilde foto: Arkiv.dk

Se Før/Efter billede her