S/S Bjørn i Randers

“Bjørn” Randers

– Malet i 1947 af Wilh. Albrechten
“Bjørn” i Randers fjord Reproduktion og tryk: Poul Juncher 1981

ss-bjoern
S/S Bjørn – Reproduktion, fra privat samling.

»Bjørn« – Historie 1909-1981

1962-2

var  i aktiv tjeneste fra søndag den 7. februar 1909 og indtil den 9. januar 1981, hvor Randers Havnevæsen overtog sin nye bugserbåd og isbryder »Jens Ove«, bygget på Assens Skibsværft A/S (nybygning 305).

Herefter blev »Bjørn« oplagt, indtil fartøjet den 6. februar 1981 af formanden for Havneudvalget, Jens Ove Nielsen, blev overdraget Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub for 72 kr. eller 1 kr. pr. år.

Kilde til foto og info: http://ss-bjoern.dk/hist09.html

»Bjørn«  Solgt til Dansk Veteranskibsklub,

bjoern

Som arbejder med en istandsættelse af skibet efter oprindelige byggespecifikationer og byggeteknik.

Bevaringskvalitet: Høj

Skibet er det eneste bevarede kulfyrede dampskib med en tregangsmaskine i Danmark. Dampskibe var i perioden 1900 – 1950 den mest almindelige skibstype i den danske handelsflåde, men skibstypen er nu helt borte fra de danske havne.

Ejer: Dansk Veteranskibsklub S/S BJØRN

Bevaringsværdigt fartøj: 1998

Kilde til foto og info: http://skibsbevaringsfonden.dk/om-fonden/arsberetning/aarsberetning-2007-2008/