Tag-arkiv: 1945

Tysk militær beskyder Falck-Kranvogn i Nakskov 1945

Et under, at ingen af redningsfolkene blev dræbt eller såret
– En ung mand fik et strejfskud i det ene lår.
Falk-kranvogn
I Danagade blev vognen pludselig beskudt, og en kugle trængte bl.a. ind gennem vindspejlet og suste lige forbi hovedet af chaufføren, Falk-Redder Herluf Jensen. passagererne på vognen kom af i en fart og søgte dækning.
 
Under skyderiet var en ung mand, den 16 årige Frede Olsen,
søn af arbejdsmand Olsen, Hardenbergvej, Nakskov blevet hårdt såret i det ene lår.
 
Kilde: Avisen “Lolland Falster Social Demokrat” som udkom Lørdag 5 maj1945.

Flygtninge i Rødbyhavn 1945

20.000 Flygtninge, Soldater og Krigsfanger i Rødbyhavn.

De anbragtes i Teknisk Skole og omkring på egnens større gårde, der dog ikke kunne huse de mange mennesker

scan0008

Flygtninge strømmen til Rødbyhavn begyndte Torsdag eftermiddag, da et par torpedobåde stævnede ind i havnen med nogle få hundrede flygtninge, medens en større krydser ankrede op på reden.  Da de første flygtninge var landsat, begyndte man at afhente de i krydseren ombordværende, hvis antal blev opgivet til et firecifret tal, men bestemt var det umuligt at angive. Der var blandt flygtningene mange kvinder med små børn, men størsteparten var dog soldater som tilhørte så at sige alle nationer. Der var Italienere, Lettere, Polakker, Tjekkere osv. De fleste var ved ankomsten meget forkomne. Torsdag aften måtte flygtningene tildels klare sig selv. De dækkede sig rundt om på gårde i lader osv., men mange var dog henvist til at bivaukere i det fri.

Et Særpræget Liv i Havnebyen

Fredag morgen ankom yderligere en del krigsskibe med soldater og flygtninge, og hele dagen fortsatte tilstrømningen, således at man hen under aften talte 38 større og mindre skibe i den store inderhavn. Tallet på de fremmede blev fredag aften opgivet til ca. 20.000, og der udfoldede sig dagen igennem et særpræget folkeliv i havnebyen. I løbet af fredag formiddag blev der gjort udvej for at anbringe en del af de forkomne mennesker omkring på egnens større gårde, ligesom nogle hundrede blev anbragt på teknisk skole. Også kommuneskolen, gymnastikhuset og hotellerne blev varskoet om at holde sig klar til at huse flygtninge, og man havde hele eftermiddagen Ekstratog stående som skulle viderebefordre folkene når ordren fra den Tyske overkommando indtraf, men ordren udeblev, og havnebeboerne måtte selv tage affære. En del blev anbragt i havneskolen, og andre søgte at dække sig i Lystskoven foran jernbanen, i ventesalen osv. Ved 10-tiden begyndte en del af de endnu marchdygtige soldater at forlade havnebyen, og trods et øsende regnvejr gik den ene kolonne efter den anden syngende gennem gaderne i Rødby – de havde besluttet at marchere til Maribo

Kilde:  Avisen “Lolland Falster Social Demokrat” som udkom Lørdag 5 maj1945.

flygtinge i rødby-01 flygtinge i rødby-02 flygtinge i rødby-03

Billederne herover stammer fra støvmidernes artikel om de tyske flygtninge. hvor Egon Nielsen fortæller sine erindringer fra dengang, han var på dette tidspunkt var næsten 14 år gammel. Læs erindringerne her

Skyderi i Nakskov 1945

En Dansker og en Tysker dræbt ved skyderi i Søndergade, Nakskov.

3 Tyskere forsøgte snigmord på trafikanterne, og der dræbtes en og såredes 7.
Frihedskæmperne åbnede straks ild og dræbte 1 Tysker og sårede en anden meget alvorligt. – En hårdt såret Dansker.

skyderi-nakskov

Den dræbte Dansker er:

Den 30 årige maskiningeniør Jørgen Skov, Løjtoftevej 23, Nakskov. Han var dræbt på stedet.

De sårede er:

Arbejdsmand Vilhelm Nielsen (f. 1869), ramt af et strejfskud kunne gå hjem efter ambulant behandling.

Arbejdsmand Carl Henriksen Taarsvej 19, Nakskov (f. 1888), såret af et strejfskud og kunne gå hjem efter endt behandling.

Arbejdsmand V. A. N. Friis, Friheds alle’ 33, Nakskov (f. 1892).

Damefrisørinde, Frk. Elinor Huge, Tilegade 9, Nakskov (f. 1926), såret i højre fod.

Poul Hansen, Kattesundet 29, Nakskov (f. 1913).

Kaja Christiansen, Fællesskabsvej 66, Nakskov (f. 1920), kunne gå hjem efter endt behandling.

Arbejdsmand Egon Jensen, Taarsvej 100 (f. 1903), ramt af et farligt skud i ryggen.

Den sårede Tysker hedder Gerhard Huttenbrancker, og var 19 år gammel, han havde fået et dødbringende mavesår.  Endvidere blev en Tysker dræbt.

Kilde:  Avisen “Lolland Falster Social Demokrat” som udkom Lørdag 5 maj1945.

Tysk flydedok i Korsør

Privat fotoKurt Allan Jakobsen
Fra Facebook gruppen Korsør Nostalgi Er kommet med følgende info, om dokken:

Den tyske flydedok kom til Korsør i begyndelsen af 1942
Den blev brugt til reparation af Kriegsmarinens fartøjer.

Mange Korsør smede havde næsten fast arbejde på dokken.
Da de tyske marinere, om natten, ofte adskilte det smedene havde monteret om dagen. “Doktid = Sikker tid*”

Dokken lå i Korsør indtil 1945 hvorefter den blev flyttet til Aarhus, hvor den dannede grundlaget for firmaet Aarhus Flydedok og Maskinfabrik A/S

Privat foto