Kragenæs Købmandshandel

Fra ca. 1945

13667935_1272653512779135_8992379477512603787_o

Den gamle, meget ansete Kragenæs Købmandshandel, hvis firmanavn i øvrigt er indregistreret, er grundlagt 1856 af den nuværende indehavers Fader, Købmand F. O. Lund. Han var en forretningsmand af den gamle, solide skole, pligtopfyldende og hæderlig.

De samme gode egenskaber har sønnen, Købmand F. G. Lund. som er født 14. september 1868 i Kragenæs, arvet.

f-g-lund

Købmand Lund lærte Handlen hos sin fader, og nogen bedre uddannelse kunne han ikke havde fået.

Det var i hinde tider, hvor flid og nøjsomhed sad i højsædet, begreber, som virkede højnende på et menneske, og som skabte karaktere. Dernæst fik købmand Lund en alsidig Kontoruddannelse i København; dette afsnit af hans liv fik stor betydning for ham.

Indtil året 1900 havde forretningen haft til huse i samme ejendom, men så flyttede man til en ny og større bygning, og samtidig overtoges virksomheden af Købmand F.G Lund. beliggenheden er midt i byen. Da der stadig flytter folk til byen, blev selvfølgelig også omsætningen stigende, og følgelig måtte der med mellemrum skrides til udvidelse af rammerne.

Oprindelig forhandledes kun kolonialvare, men efterhånden er optaget handel med, Manufakturvare, Skotøj, Glas og Porcellæn.
Envidere føres et stort og godt udvalg af Nips, Kosmetik i førende Mærker og Ugeblade. Endelig må nævnes Afdelingen for Isenkram, Matrial- og Fedevare.

Forretningens Styrke ligger bl.a. deri, at kunderne altid hos købmand Lund kan få, hvad de ønsker. I forretningen er ansat et personale på 3 personer samt en vognmand, der har udkørsel af vare.

Kilde: postet i facebook gruppe

Købmand Lund m. fam

lund

Købmand Lund m. fam , Kragenæs
Karen og Otto Guldborg Lund
Karen Lund på bånd L 1
Stryhn sagaen s. 229
Mathilde ( Stryhn) Lund var på Rød-
kilde højskole 1884

Kilde foto: Arkiv.dk

Se Før/Efter billede her

Renault DAUPHINE

Denne Vogn Er En Vinder.*

  • Citat fra den internationalt berømte motorskribent John Bolster’s prøvekørsels rapport for DAUPHINE i det engelske motorblad “Auto Sport”

Renault DAUPHINE. 

– Pris incl. varme og defroster excl. Levering kr 15.985.-

Kilde: Lolland-Falsters Folketidende tirsdag 29 jul. 1958

S/S Bjørn i Randers

“Bjørn” Randers

– Malet i 1947 af Wilh. Albrechten
“Bjørn” i Randers fjord Reproduktion og tryk: Poul Juncher 1981

ss-bjoern
S/S Bjørn – Reproduktion, fra privat samling.

»Bjørn« – Historie 1909-1981

1962-2

var  i aktiv tjeneste fra søndag den 7. februar 1909 og indtil den 9. januar 1981, hvor Randers Havnevæsen overtog sin nye bugserbåd og isbryder »Jens Ove«, bygget på Assens Skibsværft A/S (nybygning 305).

Herefter blev »Bjørn« oplagt, indtil fartøjet den 6. februar 1981 af formanden for Havneudvalget, Jens Ove Nielsen, blev overdraget Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub for 72 kr. eller 1 kr. pr. år.

Kilde til foto og info: http://ss-bjoern.dk/hist09.html

»Bjørn«  Solgt til Dansk Veteranskibsklub,

bjoern

Som arbejder med en istandsættelse af skibet efter oprindelige byggespecifikationer og byggeteknik.

Bevaringskvalitet: Høj

Skibet er det eneste bevarede kulfyrede dampskib med en tregangsmaskine i Danmark. Dampskibe var i perioden 1900 – 1950 den mest almindelige skibstype i den danske handelsflåde, men skibstypen er nu helt borte fra de danske havne.

Ejer: Dansk Veteranskibsklub S/S BJØRN

Bevaringsværdigt fartøj: 1998

Kilde til foto og info: http://skibsbevaringsfonden.dk/om-fonden/arsberetning/aarsberetning-2007-2008/